hrmnSaat: 10:00-18:00

Müze Etnografya  (Turuncu Salon)

Yönetmen: Enver Arcak

 

Anadolu’daki en eski Yahudi topluluklarından biri olan Ankara Yahudilerinin geçmişi M.Ö. 2.yüzyıla uzanmaktadır. Başlangıçta Romaniot bir topluluk olarak var olmuş, 15. yy Sefarad göçleri, sonrasındakiler ve son olarak Cumhuriyet’in erken dönemindeki göçlerle toplum 20. yüzyılın ilk yarısında kentteki en yüksek nüfusuna ulaşmıştır. Belgesel, Helenistik dönemden Osmanlı’ya tarihsel gelişim ve varoluşlarını aktarıp, 20.yüzyıla odaklanarak cemaatin sosyal ve ekonomik hayatının daha önce anlatılmamış tarihini sunmaktadır. İstanbul ve İsrail’in çeşitli kentlerinde Ankara’dan göç etmiş kişilerle yüz yüze görüşmelerin aktarımları yoluyla anlatılmaktadır.

Belgeselin şimdiye kadar gösteriminin yapıldığı yerler;

28. Ankara Uluslararası Film Festivali

Salt Galata Özel Gösterim

Documentarist 10.İstanbul Belgesel Günleri