Sefarad Yahudilerinin Osmanlı topraklarına gelişinin 530. yıl dönümünde, Üç Kültür Vakfı ve Madrid'deki Yunus Emre Enstitüsü, Türk Sefarad sanatçıları 'Sefarad'ın ortak sergisini sunuyor. Küratörlüğünü, kendisi de bir sanatçı olan Terry Katalan'ın yaptığı çok kültürlü bir mirasın izindeki sergi otuz civarında Türk Sefarad sanatçısını bir araya getiriyor.

2014 yılında ilk sergi, Kent Konseyi ve Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğu işbirliğiyle Barselona'daki Pere Pruna Center'da gerçekleştirildi. 2018 yılında Londra Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Büyükelçiliği ve Cervantes Enstitüsü'nün de değerli destekleriyle Sefarad sanatçılarla 'Göke' sergisi düzenlendi.

2021'de Amsterdam'daki Yunus Emre Enstitüsü'ne yaptığı son ziyaretin ardından bu sergi, Madrid Yunus Emre Enstitüsü'ne ek olarak Türkiye Büyükelçiliği, 500.Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Centro Sefarad-İsrail işbirliği ile Tres Culturas Vakfı'na ulaşiyor.

33 sanatçının elliden fazla eseriyle, İstanbul'un zengin kültürü ile bu sanat eserlerinin her birinin ardındaki ilham kaynağı olan Sefarad mirasının bir karışımının tadını çıkarabiliriz. Sefarad sanatçılar, kökenleri tarih, popüler kültür, alternatif biçimler ve geleneksel sanatlara dayanan seçilmiş eserleri sergilemeyi seçmiştir. Serginin amacı, resim, fotoğraf, seramik ve rölyeflerde bulunan çeşitli renklerle kültürel ve sosyal koşulları farklı bakış açılarından ve perspektiflerden göstermektir.

Bu serginin tanıtımı için, 19 Mayıs saat 19:30'da, 'Tarih boyunca Türk Sefaradları' üzerine ilginç bir kolokyum (İspanyolca ve Ladino) düzenlendi. Serginin küratörü Terry Katalan; 500.Yıl Vakfı başkanı Silvyo Ovadya; Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya İşman Allovi; Serginin onur fotoğrafçısı İzzet Keribar; Akdeniz'in Üç Kültürü Vakfı direktörü Concha de Santa Ana; ve Madrid Yunus Emre Enstitüsü Müdürü C. Ersin Adıgüzel.

Yunus Emre Enstitüsü, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek bu sergi ile farklı kültürel kimliklerin nasıl zengin bir mirası ortak bir mekânda paylaşarak uyum içinde yaşayabileceği, dünyaya barış, sevgi ve hoşgörü mesajını vermek ve buna ilham vermek istiyor.