ETKİNLİKLER - 2021

İllüzyonist Sermet Erkin ve tiyatro sanatçısı Nedim Saban’dan Cumhuriyetin ilk döneminden bu yana yaşanmış hikayeler ile Yahudi illüzyonistler ve kukla sanatçılarının Türk sanatına katkısı üzerine bir sohbet.

Sohbet: Nedim Saban ile Sermet Erkin 

2. diasporadan sonra Gentile dünyasına dağıtılan Yahudiler yeni kimliklerini Tevrat ve sinagog olgularını esas alarak oluşturdular. Sinagog Gentile’lere karşı fiziksel kimliğin en önemli sembolüdür. Bu bağlamda geç antik çağın klasik sembolü Suriye'deki Duro Europos Sinagogudur. Sanatsal anlamda sinagog tarihi içerisinde bir eşi daha yoktur. Sinagog Yahudi, Roma, İran ve Hellenistik kültüre ait tüm sanatsal olgulardan iz taşır.

Hazırlayan ve Sunan: Prof. Dr. Kürşat Demirci 

"Sefarad Yahudileri olarak bir coğrafyadan diğerine göç etmek zorunda bırakıldıysak da; aile içinde bize miras kalan zengin tarifler ve yemek kültürü bizim için çok değerli. Şabat geceleri ve bayramlarda birkaç neslin kalabalık bir sofra etrafında toplanıp bir diyalog kurabilmesi, hayata dair hikayeler anlatılması bizim için çok anlamlı. Değişik kültürlerin lezzetlerini tadımın çok popüler olduğu günümüzde, kendi mutfak kültürümüzden yola çıkarak genç kuşaklara biraz olsun geçmişimizi ve kimliğimizi aktarabiliyorsak ne mutlu bize."

Hazırlayan ve Sunan: Gilda Kohen 

 

Din hayattan kopuk, ona sonradan giydirilmiş bir gerçeklik değildir. Dinler temelde bireyi, aileyi ve toplumu biçimlendiren, daha doğru bir hayat sürdürmenin olanaklarını ararlar. Bunun önemli bir bölümü de yemek yeme alışkanlıklarıdır. Kutsal metinler doğru beslenmenin kaidelerini ortaya koyarlar. Yine de bu beslenme alışkanlıkları teoloji kaynaklı farklar içerir.

Bu sunumda, Yahudiliğin Koşer kavramı ile İslam'ın Helal kanunları bu anlamda karşılaştırılacaktır.

Hazırlayan ve Sunan: İzzet Erş 

Bu sunumda Osmanlı'dan bu yana Yahudi yerleşimleri anlatılacak ve diğer azınlıklarla ilişkilere değinilecektir. 

Hazırlayan ve Sunan: Mois Gabay 

Bu sunum iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Ortaçağ Avrupasının karanlığında, İber Yarımadasının bu denli ileri bir medeniyete nasıl ulaştığı konusu irdelenecektir.  İkinci bölümde, Sefaradların İspanya ve Portekiz'de, Müslüman Arap ve Hristiyan kültürleriyle tanışmaları; Endülüs Emevileri ve Hristiyanlarla Portekiz'de yaptıkları çok çeşitli bilimsel çalışmalar aktarılacaktır.  Sunumda ayrıca Osmanlı'ya göç etmiş bilim adamları ile ilgili bilgiler de yer alacaktır. 

Hazırlayan ve Sunan: Sara Bencuya Pardo 

Türk-Sefarad mutfağını simgeleyen iki önemli karakteristik vardır. Bunlardan biri İspanya’dan getirilen ve yüzyıllar boyu devam ettirilen geleneksel mutfak diğeri ise yüzyıllar boyu birlikte yaşamın getirdiği iletişimle bu eski geleneklere eklenen Türk, Rum ve Balkan mutfaklarıdır. Sefarad mutfağı; bu iki karışımdan ortaya çıkan tatlar ve içinde birçok kültürün izlerini taşıma özelliklerine sahip bir Akdeniz mutfağıdır.

Yönetmen: Lian Penso Benbasat 

Yahudi toplumunda evlilik töreni dinsel niteliklidir. Düğün sırasında gelin ve damat “Hupa”nın altında dururlar. Hupa, gelin ve damadın aynı çatı altında birleştiklerini simgeler. Hupanın şekli, geleneklere ve zamanın gereklerine göre değişiklik gösterir. Evlilik töreninde damat “Ketuba” adı verilen evlilik akdini imzalar. Evlilik, Yahudiliğe göre bir anlaşma niteliğindedir. Bu anlaşma evlenen iki insanı sonsuza dek bağlayan ve kutsal aile birliğini tescil eden yazılı bir belge ile somutlaşmış olur.

Bugüne kadar dünyada yapılmamış ve bir ilk olan Sefarad Tangolar Karen G. Şarhon’un 2010 yılında bir Güney Amerika gezisinde Judeo-Espanyol sözlerle dinlediği tangolardan etkilenerek yaptığı araştırmalar sonrasında bir CD olarak gün yüzüne çıktı. Şarkılar Doğu’dan, bizim topraklardan gelen ve unutulmaya yüz tutmuş melodileri içermekte. 

Los Pasharos Sefaradis, solistler, Karen Gerson Şarhon ve Izzet Bana, orkestra şefi ve piyanoda Ceyda Pirali, kanunda Günay Çelik ve perküsyonda Türker Çolaktan oluşmaktadır.

Sanatçılar: Los Pasharos Sefaradis & Band 

Yahudi müzikleri eşliğinde dans gösterilerinden kısa bölümler.

Sanatçılar: Şemeş Karmiel Dans Grubu