Müze:

Üç ayrı bölümden oluşan müzede ziyaretçiler tarih, gelenekler, dini ritüeller ve sosyal yaşam ile ilgili birçok konuda bilgiye ulaşabilmektedir.

Günümüz müzecilik anlayışına uygun bir şekilde donatılmış olan müzede interaktif panolar tasarlanmış, dokunmatik ekranlarla teknoloji de mekân içerisindeki yerini almıştır.

Müze alanı panolarla sınırlı değildir, dokunmatik bilgisayar sistemi ile statik yerine interaktif bir sistem kullanarak daha fazla verinin istenildiği zaman girişi yapılabilmektedir.

İlk bölümde milattan önce dördüncü yüzyıldan günümüze kadar Anadolu topraklarındaki Yahudi tarihi anlatılmaktadır. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişi de içine alan bu bölümde tarihi olaylar kronolojik olarak hazırlanmıştır. Yakın tarihin anlatıldığı dokunmatik panoda konular resim ve videolarla desteklenerek verilmiştir. Basın için ayrılan bölümde Cumhuriyet öncesi ve sonrası yayımlanan Türk Yahudi basınına ait gazete örnekleri, matbaa objeleri ve tarihçe yer almaktadır.
Neve Şalom ve müze arasında fiziki bağlantıyı kuran midraş holü sinagog içinde yapılan dini törenlerin canlı olarak izlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Sünnet, düğün, Bar Mitzva gibi ritüellere tanıklık etmek müze ziyaretçisini fiili olarak törenin bir parçası haline getirmektedir.

Dini ritüellerde kullanılan objelerden oluşan bölüm, 1982 yılında kapanan Appollon Sinagogundan gelen midraş ile temsili olarak yeniden canlandırılmıştır. Litürjik objelerin bir araya gelmesi ile mistik bir atmosferin yaratıldığı bu alanda farklı sinagoglardan gelen dini objeler sergilenmektedir.

Etnografya bölümünde ise doğumdan ölüme yaşam döngüsü; objeler, belgeler, resimler ve videolarla ziyaretçiye aktarılmaktadır. Ziyaretçilere barkovizyon ile çeşitli şehirlerde olan Yahudi gelenek ve törenlerine ait görüntüleri seyretme imkanı sunulmuştur.

Son bölümde Yahudi gelenekleri, bayramlar, yemek ve dil kültürü, müzik ve Yahudilerin çoğunlukla yaşadıkları bölgelerde yer alan sinagog, mezarlık gibi yapılar panolar ve dokunmatik ekranlarda anlatılmaktadır. Bu ekranlarda yer alan bilgiler içinde görsel ve işitsel ögeler sıklıkla kullanılmıştır. Bu alanda Judeo-Espanyol dilinde yapılmış sözlü tarih çalışması bir dönemi canlı tanıklardan dinlememizi sağlamakta ve toplumsal belleğe katkıda bulunmaktadır.

Müze alanı içerisinde gelen ziyaretçilerin Türkiye’deki Yahudi yaşamına ait kökler ile ilgili bilgilere ulaşabilecekleri bir araştırma bilgisayarı da mevcuttur.