Din hayattan kopuk, ona sonradan giydirilmiş bir gerçeklik değildir. Dinler temelde bireyi, aileyi ve toplumu biçimlendiren, daha doğru bir hayat sürdürmenin olanaklarını ararlar. Bunun önemli bir bölümü de yemek yeme alışkanlıklarıdır. Kutsal metinler doğru beslenmenin kaidelerini ortaya koyarlar. Yine de bu beslenme alışkanlıkları teoloji kaynaklı farklar içerir.

Bu sunumda, Yahudiliğin Koşer kavramı ile İslam'ın Helal kanunları bu anlamda karşılaştırılacaktır.

Hazırlayan ve Sunan: İzzet Erş