Son yıllarda kimlik, sosyal bilimlerin en önemli araştırma konularından biri olarak kabul edilmeye ve hayatımızda giderek artan bir şekilde yer almaya başladı.

Kimlik kavramına artan bu ilgi, Türkiye’deki Sefarad Yahudilerinin kültürel, dini ve nostaljik mirasını ortaya koyma ve devamlılığını sağlama açısından hayati bir önem taşıyor. Demografik, sosyolojik ve siyasi değişimler Sefaradların kimliklenme süreçlerini ve kimliklerini yaşatma/aktarma biçimlerini etkilemektedir.

Türkiye’de Sefarad kimliğini nostaljik unsurları ile ele alan bu sunum, tarihsel süreç içerisinde mutfak, müzik, dil ve dini ritüellerin kimlikle beraber nasıl dönüştüğünü ortaya koyarak tanımayı ve anlatmayı amaçlamaktadır.

Hazırlayan ve Sunan: Pınar Kılavuz