Yahudi kültürü üzerine bilinmek istenenler; inançlar, pratikler, gelenekler, söylenceler, doğrular, yanlışlar ve doğru bilinen yanlışlar...

Efsaneler, mitler, söylenceler, gelenek, görenekler...

Popüler kültür öğelerinin geçişkenliği, etkileşimler...

Yahudi historiyografisi, kronikler, tarihler, tarihçiler...

Kısa bir girişten sonra Yusuf Altıntaş ile interaktif bir sohbet ortamı.

Sohbet: Yusuf Altıntaş