Yahudilerin anavatanı olan Kenan topraklarından çeşitli nedenlerle ayrılarak dünyanın farklı bölgelerine göç etmeleri ile başlayan Yahudi diasporası MÖ 6. yüzyılda oluşmaya başlamıştır. Yahudilerin bir bölümü de Anadolu’ya yönelmiş ve farklı bölgelerde kendilerine yaşam alanları kurmuşlardır. Bugüne kadar yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda ulaşılabilen veriler ışığında Anadolu’da izlerini sürdüğümüz Yahudi varlığı kimi zaman mezar taşları, yazıtlar, kimi zaman da sinagog yapıları ile bizlerle buluşmuştur. Doğan Pinhas’ın moderatörlüğünde, Dr. İnci Türkoğlu ve Mimar Çiğdem Öner topraklarımızdaki Yahudi varlığının mimari kalıntılarından yola çıkarak bir sohbet gerçekleştiriyor.

Hazırlayan ve Sunan: Mimar Çiğdem Öner, Dr. İnci Türkoğlu, Doğan Pinhas