1492'de İspanya’da yaşayan Yahudilerin din değiştirerek Katolik Hristiyan olmaları ya da tüm mallarını geride bırakarak ülkeyi terk etmeleri yasası çıkınca, ülkeyi terk eden Yahudiler beraberlerinde sadece gelenekleri ve ana dilleri ile Osmanlı topraklarına göç ettiler. Bu topraklarda Yahudi İspanyolcası, JudeoEspanyol veya Ladino olarak adlandırılan dillerini kullanmışlar, kitap ve gazeteler yayımlamışlardır. Dil, aile içinde kulaktan kulağa aktarılmasıyla günümüze değin taşınmış, ancak bugün ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bu sunumda Ladino'nun kısa bir tarihçesinin ardından, bugün Türkiye'de ve dünyada Ladino’nun durumu irdelenip, gelecek için görüşler ele alındı.

Hazırlayan ve Sunan: Karen Gerson Şarhon