1967 Alaşehir doğumlu Türkoğlu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde Bizans Sanatı Ana Bilim Dalında “Antik Çağdan Günümüze Türkiye’de Sinagog Mimarisi” başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı. Bu konuda çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Daha sonra doktorasını İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalında “Kuruluşundan Antik Çağın Sonuna Kadar Kalkhedon Tarihi” başlıklı teziyle tamamlayarak tezini Eskiçağ’da Kadıköy adıyla kitap olarak yayımladı. Uzun yıllar profesyonel turist rehberliği, editörlük ve çevirmenlik yapmış, İstanbul Rehberler Odası’nda Türkiye’nin Musevi Mirası üzerine eğitimler düzenlemiş, Sınırlar Ötesi Müze’nin Avrupa Birliği Akdeniz’de İslam Sanatı projesinde editoryal koordinatör olarak görev yapmıştır. Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin İzmir, Bursa, Güney Marmara Adaları ve Edirne’de risk altındaki mimari mirasın belgelenmesi projelerinde görev almıştır. Laodikeia, Hierapolis, Stratonikeia ve Sillyon kazılarında araştırmacı olarak katkıda bulunmuştur. 2016 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.